Телефон за поръчки 0887 072 224. Уважаеми партньори, следете новините на онлайн конференции всеки понеделник, на сайта и във Facebook!
X

Съжаляваме, но за да се регистрирате в този сайт, Вие трябва първо да се регистрирате в официалния сайт на компанията www.tiande.ru

Желаете ли да продължите?

youtube
БИЗНЕС

Маркетингова структура на Корпорация TianDe

МАРКЕТИНГ ПЛАН
БИЗНЕС-НАВИГАЦИЯ
ЗА ВАШИЯТ УСПЕХ
Корпорация за красота и здраве

 

Корпорация ТианДе предлага уникални продукти за красота и здраве. 100% екологично чисти продукти произведени по древни тибетски и китайски рецепти с използване на съвремените технологии.

Бизнес-система на корпорация ТианДе предлага уникални възможности и за бизнес - обединява класическа дистрибуция, франчайз, МЛМ и бизнес в Интернет.
Продукция на корпорацията е сертифицирана в Европейски Съюз и САЩ. Всички продукти отговарят на стандарт за качество(ISO 9001-2002) Логистиката е решена с широка мрежа от Дилърски и Сервизни центрове на ТианДе.
Цялата дейност и развитие Консултант може да контролира през Онлайн офис на интернет платформа ОВС.
Изгодна система на бонусите и много друго.

Презентация можете да свалите от този линк:

http://tiande.bg/file-manager/download/916

или на начална страница.

Определения и термини
Дистрибутор – физическо или юридическо лице, кое-то е получило регистрационен номер от притежателя на правата на TianDe чрез упълномощени Сервизни (Дилърски)
център или онлайн регистрация на сайта www.tiande.ru (www.tiande.eu), сключило агентски договор с оторизиран Сервизен център на TianDe и работещо в съответствие с дей-
стващото законодателство и Етичния кодекс на TianDe.
Дистрибуторски номер (ID) – номер за компютърна отчетност, който се зачислява на Дистрибутора по време на регистрация в Информационния център на притежателя
на правата на TianDe. Всеки Дистрибутор може да има само един дистрибуторски номер.
Информационен спонсор (Спонсор) – Дистрибутор,лично привлякъл друг Дистрибутор, се явява негов информационен спонсор.
Структура – всички Дистрибутори в организацията на Спонсора до последно ниво, разположени в йерархичен ред. Дистрибуторите на Вашето 1-во ниво заедно с техните
организации образуват клоновете на Вашата организация. Броят на клоновете във Вашата организацията съответства на броя на Дистрибуторите на Вашето 1-во ниво.
Личен обем (ЛО) – лично извършени продажби на Дистрибутора за един месец. Взима се под внимание при определяне на ранг и начисляване на бонус отстъпки. Ежемесе-
чен показател.
Личен обем в ОВС (ЛО ОВС) – покупки в Online Business Center, направени лично от Дистрибутора.
Структурен обем (CO) – стокооборот на Вашата структура, сума на Вашият Личен обем и Личен обем на всички Дистрибутори на Вашата структура независимо от нивата,
на които те се намират. Ежемесечен показател.
Структурен обем в ОВС (СО ОВС) – Сума на Вашите покупки в ОВС и покупки на всичките Дистрибутори от Вашата структура в ОВС.
Ниво – позицията на Дистрибутора в структурата от гледна точка на Спонсора. Дистрибутор, за който друг Дистрибутор е информационен спонсор, се счита за негово 1-во поколение.
Съответно, Дистрибутор 2-ро поколение е Дистрибутор, чийто информационен спонсор е Дистрибутор 1-во поколение и така нататък.
Отчетен период – календарен месец.
Минимален Личен Обем (МЛО) - Личен обем на Дистрибутора, който позволява да се получава бонусната отстъпка за Структурен обем от своите Дистрибутори.
МЛО = 100 Б.
Балл (Б)
– условна мерна единица за измерване стойността на стоките, по която се начислява бонус отстъпка.
Месец на квалификация – отчетният месец, в който Дистрибутор изпълнява условията на квалификация за ранга.
Ранг (статус) – показател отразяващ кариерното израстване на Дистрибутора.
Бонус отстъпка (БО) – месечно възнаграждение, което получава Дистрибутор в съответствие с Маркетинг-план на Корпорацията.
Може да се издава под формата на агентско или комисионно възнаграждение.
Цена на Дистрибутор – цената, по която закупуват продукти Дистрибутори, регистрирани в корпорацията.
Регионална надценка – бизнес общността на TianDe се придържа към единна ценова политика. При условие на териториална отдалеченост и затруднения при транспортиране на продуктите Притежателят на правата на бранда TianDe има право да препоръчва процент, с който е възможно да се увеличи цената на дребно.
Цена на дребно – цената за реализация на продуктите, препоръчана от Притежателя на правата на TianDe и съгласувана с участници на бизнес съобщество на TianDe. Допълнителната надценка към цената на Дистрибутора е 54%.Това е фиксирана цена за потребителите.
Online-officе /ОВС-office – личните уеб офиси на Дистрибутора, в които се отразява работата (Личен Ообем,Cтруктурен Oбем, ранг) на всеки Дистрибутор от неговата структура. 

back to top